Casierie cu un serviciu de cititoare de cod

Este important sã menționãm ce funcționeazã serviciul de case de marcat: fiscalizarea casei de marcat, inspecțiile tehnice necesare, toate corecțiile scrise în perioada de garanție și dupã expirarea garanției, precum și activitãțile de întreținere necesare. În plus, casierul fiscal plãtește pentru intrãrile din cartea de service și raporteazã fiscalizarea din registrul de numerar cãtre SUA.

Înregistrãrile fiscale fiscale oferã servicii suplimentare consumatorilor sãi: instruiri de la departamentul de service al casei de numerar și, de asemenea, ajutã la programarea similarã a denumirilor comerciale și a ratelor PTU.

În ordinea inspecțiilor tehnice obligatorii, tehnicianul de serviciu efectueazã urmãtoarele activitãți:- evalueazã situația sigiliilor de case de marcat și acordul acestora cu textele din cartea de service și documentația de service,- verificã programul de înregistrare a casei de pariuri, capacitatea sa, acordul cu textele și documentele de service ale casei de marcat,- verificã corectitudinea operațiunii de înregistrare în numerar, în special în domeniul emiterii de documente fiscale,- evalueazã situația casei de case de marcat, memoria fiscalã, prima bord și elementul fiscal cu privire la respectarea documentelor de construcție,- verificã corectitudinea afișajului consumatorului,- rezultatul inspecției conform rezervei este scris în poziția de serviciu.

Trivia:1. Inspecția tehnicã necesarã trebuie sã fie efectuatã și atunci când utilizatorul casei de numerar ne-a suspendat activitatea sau din orice motiv a încetat sã înregistreze mișcãrile de la casa de marcat și nu a înregistrat casa de marcat.2. Ordinul inspecției tehnice include în principal toate punctele de construcție ale casei de marcat, care sunt responsabile pentru înregistrarea achizițiilor și a cãror viațã incorectã ar putea afecta calculul scãzut al impozitelor. Astfel, în cursul inspecției, tehnicianul de service nu cautã defecțiunile care provoacã operațiunea de înregistrare în numerar și nici nu verificã dacã elementele suplimentare ale echipamentului, de exemplu mecanismul responsabil pentru imprimare, sursa de alimentare, funcționeazã bine. Desigur, utilizatorul poate cere unui tehnician de service sã verifice statutul de casierie și sã schimbe elementele deteriorate, în timp ce activitãțile vor fi efectuate în afara inspecției tehnice.