Libera circulatie a marfurilor

Ipotezele de bază ale Comunității Europene

Răspuns precis la întrebarea "Ce este un certificat CE?" Este legată de soluționarea ipotezelor de bază ale funcționării Uniunii Europene. Aceasta arată că esența jocului său este de trei principii: libera circulație a bunurilor, a oamenilor și a capitalului. Pentru a crea principiile de mai sus, statele membre ale UE au decis să elimine toate dificultățile din comerțul intracomunitar și au convenit, de asemenea, asupra unei politici comune față de partenerii din afara UE. Datorită pieței actuale a comunității, a fost creată o zonă de schimb, similară cu cea utilizată de un apartament dintr-o țară. Ați primit numele pieței locale unice sau al pieței comune.

Piața comună europeană și introducerea de materiale pentru cumpărare

Una dintre cele mai sănătoase bariere asociate comerțului dintre țări sunt cerințele naționale privind caracteristicile și siguranța produselor. În fiecare țară, au fost în vigoare noi norme și norme, care au fost împărțite în mod semnificativ în alte țări. Producătorul, care a cerut să vândă efectele noastre în țările ulterioare, trebuia să îndeplinească cerințele individuale de fiecare dată. La sfârșitul eliminării dificultăților comerciale, a fost necesar să se elimine aceste diferențe. Normele legate de materialele rulante nu au putut fi eliminate. Prin urmare, o soluție a fost aceea de a unifica părți ale întregii comunități, datorită cărora schimburile comerciale depindea de aceste cerințe individuale.

La etapa inițială, sa încercat să se reglementeze reglementările UE în legătură cu anumite categorii de articole și materiale. Având în vedere opiniile privind un grad ridicat de complexitate și procese consumatoare de timp, această abordare a fost abandonată.

Soluția a fost aceea de a crea o simplificare a aderării la problema armonizării tehnice. Cerințele de bază privind siguranța pentru anumite grupuri de produse au fost definite, lucru care trebuie efectuat în mod necesar înainte ca produsul sau produsul să fie achiziționat pe piața simplă europeană.

Întreprinzătorii din afara UE care solicită transferarea produsului pe piața comunitară, de exemplu din Turcia, trebuie să facă astfel încât punctele forte ale acestora să respecte standardele și principiile UE privind calitatea. Depinde de ei să arate acest fapt.

S-au creat standarde armonizate, prin care antreprenorii știu ce cerințe de bază ar trebui să fie îndeplinite. Nu întotdeauna este obligația de a da aceste adevăruri. Antreprenorul poate să demonstreze în forma sa proprie că produsul său este acordat pentru funcționarea pe vânzare comunitară.

Certificatul Ce - declarația producătorului

Marcajul Ce este ca un nou, ca doar o declarație a producătorului, că produsul îndeplinește cerințele esențiale ale directivelor care îl ocupă.Ea are simbolul persoanei a declarației producătorului sau a unui reprezentant autorizat. Confirmă faptul că produsul a fost creat în cunoștință cu primele cerințe cuprinse în directivele referitoare la un anumit produs. Acest lucru poate fi văzut în unul sau mai multe directive.

Legislația comunitară prevede prezumția de conformitate și satisfacerea cerințelor minime de siguranță pentru un produs care poartă marca CE.

Certificatul CE este completat cu privire la rezultatul răspunderii poloneze a producătorului sau a unui reprezentant autorizat. Ea durează la fel după ce a demonstrat că produsul îndeplinește anumite cerințe ale directivei. Pentru a vedea acest lucru, procedura de evaluare a conformității este efectuată și, după o verificare bună, se emite o declarație de conformitate. Procedurile de evaluare a conformității pot fi diferite în funcție de riscurile asociate utilizării unui anumit produs. Cu cât este mai rapidă amenințarea cu utilizarea materialului în timp ce lotul este dăunător, procedurile trebuie să fie efectuate de producătorul său sau de reprezentantul său autorizat. În cazuri individuale, este recomandabil să se respecte cerințele unei doisprezece standarde comunitare.