Sarcinile angajatorului care angajeaza angajatul

Potrivit legii ministrului economiei, nr 8 iulie 2010 în situația cerințelor minime privind sãnãtatea și securitatea la locul de muncã, legate de opțiunea de a prezenta în sensul unei atmosfere explozive (Jurnalul de Legi din 30 iulie 2010, fiecare angajator, în care o companie este expusã amenințãrii cu o amenințare cu exploziv, este responsabilã sã pregãteascã documentul corespunzãtor la care se referã produsul legal.

Documentul de protecție împotriva exploziilor este textul protecției împotriva exploziilor (abreviat ca PPE care reglementeazã strict principiile de creare în condiții de atmosferã potențial periculoasã și evalueazã angajatorului un numãr de îndatoriri pe care le impune pentru a minimiza riscul de aprindere și explozie. Angajatorul este obligat:- prevenirea inceperii unei atmosfere explozive,- prevenirea aprinderii în cele menționate mai sus atmosferã,- limitarea efectelor negative ale unei explozii potențiale, asigurarea protecției acțiunilor și sãnãtãții angajaților.

https://her-p.eu/ro/

Trebuie sã aloce fonduri și sã ofere securitate. securitatea documentelor înainte de începerea trebuie sã aibã o descriere auditarea sistematicã a mãsurilor de securitate, numirile fãcute de întreținere, evaluarea riscului de explozie, probabilitatea surselor de aprindere, tipurile de metode, instalații, substanțe care reprezintã o sursã potențialã, efectele estimate ale posibilelor explozii. O altã preocupare este contextul muncii izolate spații corespunzãtoare în zone cu pericol de explozie și de a determina gradul de probabilitate sã aparã, în care explozia.Angajatorul este obligat sã acorde mãsurile de securitate adecvate, cunoscute în regulament. Documentul trebuie fãcut înainte de a oferi angajatului un loc de muncã nesigur. Pozițiile periculoase ar trebui sã fie perfect marcate cu o marcã triunghiularã galbenã cu o margine neagrã și o inscripție neagrã EX plasatã în mijloc. În DZPW, un angajator se angajeazã sã asigure evacuarea într-o situație atunci când vine vorba de pericol.