Soarele izbucni

Explozia este eliberarea rapidă a nenumăratelor sume de energie. Acest fenomen implică multe amenințări. Exploziile sunt însoțite, de obicei, de o creștere bruscă a temperaturii și presiunii, de emisii de radiații (de exemplu, sub formă de fulger sau de impulsuri de lumină ale unei explozii nucleare sau de unde acustice (de obicei, există un tunet sonor sau un bubuit caracteristic al împușcăturii. Cu toate acestea, acest fenomen incontrolabil umple oamenii de teamă.

Ce zone sunt potențial explozive? Acestea sunt frecvent frecventate de suprafețe în care atmosfera poate exploda dacă există un pericol potențial. O atmosferă explozivă este un amestec special de substanțe inflamabile sub formă de gaze, vapori sau ceață, adică amestecuri cu aer în condiții atmosferice în care temperaturile sunt prea ridicate. Merită știut că în atmosfere explozive, doar scântei sau un arc electric pot crea o explozie.

Zonele cu cel mai mare risc de început sunt m.im. fabrici chimice, rafinării, benzinării, centrale electrice, fabrici de vopsea, vopsitorii, benzinării, precum și vehicule, stații de epurare, aeroporturi, fabrici de cereale sau șantiere navale. Aprinderea în locurile de mai sus ar duce la o explozie ale cărei efecte ar fi de neimaginat. Cu siguranță că ar provoca pierderi materiale uriașe și ar pune în pericol și o viață bună.

Pentru a preveni daunele menționate anterior, nu trebuie subestimată acțiunea preventivă a protecției împotriva exploziei. În multe țări au fost elaborate legi, informații și norme speciale pentru a reduce riscul de explozie și pentru a elimina daunele potențiale. În încăperile cu potențial exploziv, trebuie instalat un sistem care să permită siguranța lucrătorilor care le execută.